Cơ sở dữ liệu quan hệ là gì? Các cách bước triển khai & các câu lệnh SQL cơ bản

by tranthang

Cơ sở dữ liệu là gì? Các bước triển khai Cơ sở dữ liệu ra sao? Các câu lệnh SQL cơ bản gồm những gì? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để tìm ra câu trả lời cho mình nhé!

Cơ sở dữ liệu quan hệ là gì? Các bước xây dựng Cơ sở dữ liệu cho dự án PM

Cơ sở dữ liệu quan hệ là một loại cơ sở dữ liệu được tổ chức theo mô hình quan hệ, trong đó dữ liệu được lưu trữ trong các bảng. Mỗi bảng tương ứng với một đối tượng hoặc một loại dữ liệu khác nhau, và mỗi hàng trong bảng đại diện cho một bản ghi cụ thể của đối tượng đó.

Các bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ được liên kết với nhau thông qua các quan hệ (relationship) giữa chúng. Các quan hệ được tạo ra bằng cách sử dụng các khóa ngoại (foreign key) để liên kết các bản ghi trong các bảng khác nhau.

Cách bước xây dựng CSDL cho dự án PM

 • Xác định các yêu cầu về dữ liệu của dự án: Bạn cần phân tích các yêu cầu về dữ liệu để biết được những loại dữ liệu nào cần phải lưu trữ và cách thức lưu trữ như thế nào.
 • Thiết kế cơ sở dữ liệu: Sau khi biết được những yêu cầu về dữ liệu của dự án, bạn cần thiết kế cơ sở dữ liệu bằng cách tạo ra các bảng và các quan hệ giữa chúng. Trong quá trình thiết kế, bạn cần cân nhắc các yếu tố như hiệu suất, tính toàn vẹn dữ liệu, khả năng mở rộng, tính bảo mật,…
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu: Sau khi đã hoàn tất thiết kế, bạn cần tạo các bảng và các quan hệ giữa chúng trong cơ sở dữ liệu. Bạn cần chú ý đến các ràng buộc khóa ngoại để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
 • Thử nghiệm và tinh chỉnh cơ sở dữ liệu: Sau khi đã xây dựng xong cơ sở dữ liệu, bạn cần thử nghiệm và tinh chỉnh để đảm bảo hoạt động đúng và hiệu quả. Bạn cần kiểm tra các câu truy vấn và các giao diện để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của dữ liệu.
 • Bảo trì và quản lý cơ sở dữ liệu: Sau khi đã triển khai dự án, bạn cần bảo trì và quản lý cơ sở dữ liệu để đảm bảo tính ổn

Các câu lệnh SQL cơ bản

Để khởi tạo một cơ sở dữ liệu quan hệ, bạn cần sử dụng các câu lệnh SQL để tạo bảng, tạo khóa chính và khóa ngoại. Sau đây là một số câu lệnh SQL cơ bản để khởi tạo cơ sở dữ liệu quan hệ:

 • Tạo cơ sở dữ liệu:
 • Sử dụng cơ sở dữ liệu:

Cơ sở dữ liệu quan hệ là gì? Các cách bước triển khai & các câu lệnh SQL cơ bản

 • Tạo bảng:

Cơ sở dữ liệu quan hệ là gì? Các cách bước triển khai & các câu lệnh SQL cơ bản

 • Tạo khóa chính:

Cơ sở dữ liệu quan hệ là gì? Các cách bước triển khai & các câu lệnh SQL cơ bản

 • Tạo khóa ngoại:

Cơ sở dữ liệu quan hệ là gì? Các cách bước triển khai & các câu lệnh SQL cơ bản

 • Thêm dữ liệu vào bảng:

Cơ sở dữ liệu quan hệ là gì? Các cách bước triển khai & các câu lệnh SQL cơ bản

 • Truy vấn dữ liệu từ bảng:

Cơ sở dữ liệu quan hệ là gì? Các cách bước triển khai & các câu lệnh SQL cơ bản

 • Cập nhật dữ liệu trong bảng:

Cơ sở dữ liệu quan hệ là gì? Các cách bước triển khai & các câu lệnh SQL cơ bản

 • Xóa dữ liệu trong bảng:

Mong rằng qua bài viết trên, các bạn lập trình viên đã hiểu được về Cơ sở dữ liệu cũng như các lệnh SQL cơ bản, từ đó áp dụng vào thực tế công việc, nâng cao tay nghề!

Bộ môn Ứng dụng Phần mềm Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng

Bài viết liên quan